Vannkopper

Jeg har hatt vannkopper, så jeg har ikke vært så aktiv. Men å ha vannkopper er forferdelig, så få det så tidlig som mulig. Desto eldre du er desto værre blir det. Jeg er uheldig og heldig. Jeg fikk det ikke når jeg var voksen eller baby, jeg fikk det midt i mellom.